Rodinné a výchovné poradenství, felinoterapie, kočičí herna - Mgr. Zdeňka Štíhlová

 

Spolupracuji dlouhodobě s kočkami plemene Mainská mývalí ( Maine coon) z vlastních odchovů.

 S ohledem na mou praxi a vzdělání zaměřuji své felinoterapeutické aktivity zejména na práci s „náctiletými“ , ale pracuji s menšími dětmi a poslední dobou též s dospělými.

Jsem proškolena Českou iniciativou pro astma (ČIPA o.p.s. ) v rámci seminářů 7A-7x o alergii a astmatu pro školu.

Pracuji pro Soukromou obchodní akademii v Ostravě, s.r.o. a Soukromé šestileté gymnázium v Ostravě, s.r.o. , které jsou prvními držiteli certifïkátu Škola přátelská dětem s alergií a astmatem na Moravě.

 

Pozitivního působení kočky je možno využít u dětí s poruchami učení, v případě ADHD diagnózy, u dětí citově deprivovaných, fyzicky hendikepovaných , při řešení výchovných, rodinných či partnerských problémů atp.

U dospělých se terapeutická kočka osvědčila nejen v případě psychosomatických a psychických obtíží trvalejšího charakteru, ale zejména při překonávání tíživých životních situací, při ztrátě blízkého člověka nebo vyrovnávání se se změnou v rodinných vztazích.

Svou přirozenou stimulující úlohu sehrává kočka v partnerských vztazích .

Pro zkvalitnění života seniorů je kontakt s kočkou - terapeutkou velmi významný, pozitivní změny zaznamenávají nejen sami klienti, ale výrazný posun v naladění klientů konstatují zejména jijich rodiny.

 Mou specialitou jsou felinoterapie a relaxační činnosti v domácím prostředí kočky, kdy využívám výhod většího počtu kočičích terapeutů a možnosti jednoduššího sladění klienta s kočkou s ohledem na typ obtíží, se kterým klient přichází.

Spolupracuji s Mgr. Ladislavou Hilbertovou, která se specializuje na terapii s plemenem ragdoll, rovněž z vlastního odchovu.  I ona pracuje výhradně interní formou , a to s citově deprivovanými dětmi ze zařízení pro výkon ústavní výchovy.

Přestože každá z nás pracuje s jinou klientelou, jsme spolu v úzkém a častém kontaktu. Konzultujeme a analyzujeme spolu své postupy. Přitom promýšlíme, jak svou práci ještě prohloubit a zkvalitnit, protože rezervy, které felinoterapie má, jsou skutečně velké. Předáváme si cenné zkušenosti a navzájem se inspirujeme.

Jsme autorkami distančních workshopů

 

·        Využití felinoterapie při práci s problémovým jedincem v podmínkách školy a rodiny ( Štíhlová, Hilbertová)

·        Felinoterapie jako alternativní přístup k dětem se specifickými potřebami

        ( Hilbertová, Štíhlová)

 

zpracovaných pro Ostravskou univerzitu v rámci projektu Synergie. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Možnosti felinoterapie je možno po předchozí konzultaci vyzkoušet v mých kočičích hernách v Ostravě nebo v Ropici u Českého Těšína.

Osobní blog, zahrnující disciplíny, které mám ráda ( psychologie, grafologie, filozofie, sociologie, felinoterapie) a které se v mé praxi potkávají, je zde:    https://felinoterapie.blogspot.com

 Kontakt:                   zdenkastihlova@seznam.cz