Aktuálně:

Připravujeme jednodenní osmihodinový kurz felinoterapie v Ostravě
 
FELINOTERAPIE 2023 
 
Termín a místo konání: Sobota 24.6.2023, Ostrava
Lektor:                           Mgr. Zdeňka Štíhlová
Rozsah :                        8 hodin, 8:00-12:00, 13:00 - 17:00
Cena za účastníka:       3000 Kč na základě vystavené faktury
Informace ke kurzu:      
 Kurz je zaměřen na práci s terapeutickou kočkou v rodině a v zařízeních, pracovní syllabus obdrží účastníci na místě, osvědčení o absolvování kurzu bude předáno na závěr kurzu. Kurz není akreditován MŠMT.
Praktická část kurzu proběhne ve spolupráci s kočkami s terapeutickou praxí, zapojení  vaší vlastní kočky není z hygienických důvodů možné.
Osnova kurzu může být upravena/rozšířena na základě požadavků obsažených v přihláškách účastníků:
Teoretická čast:
 • Podstata a možnosti felinoterapie
 • Kočka v roli terapeuta
 • Specifika felinoterapie a režim práce s kočkou v domácím prostředá kienta
 • Specifika felinoterapie a režim práce s kočkouv zařízení

Praktická část 

 • Zpracování vlastní dokumentace k terapeutické praxi
 • Individuální práce s kočkami s terapeutickou praxí
 • Praktické postupy při práci s kočkami v různých typech zařízení
Jak se přihlásit
Vzhledem k nárůstu požadavků na práci s terapeutickou kočkou u mládeže i v zařízeních po ústupu covidu  a nedostatku kolegů působících v této oblasti, proběhne i letos kurz felinoterapie.
 
Budu se těšit, že se setkáme v kruhu příjemných lidí, kteří rozumějí kočkám i lidem a společně se posuneme v pochopení jedněch, i těch druhých.
 
Máte-li o kurz zájem, prosím 
- o zaslání přihlášky na kurz na e-mail zdenkastihlova@seznam.cz
- o uvedení vašeho  jména a příjmení, data a místa narození (pro vystavení osvědčení),  IČ - pokud je máte, adresy, telefonního čísla.
- o další informace, např. zdali/jakou již máte praxi v práci s kočkou, v jaké oblasti a s jakou intenzitou byste se felinoterapii chtěli věnovat, jaká je vaše profese/vzdělání, vaše očekávání od kurzu.
 Všechny vámi poskytnuté informace se zavazuji využít jen pro přípravu kurzu, po jeho ukončení budou (kromě údajů na osvědčení) smazány.
 
Podmínky účasti, nformace k platbě kurzovného, potvrzení přihlášky a zrušení kurzu.
Na základě vaší přihlášky vám elektronicky zašlu fakturu na kurzovné ve výši 3000 Kč. Po úhradě kurzovného obdržíte na e-mail potvrzení přijetí platby a potvrzení vaší přihlášky. Částka kurzovného je nevratná. V případě vaší neúčasti z vážných důvodů vám nabídnu náhradní termín kurzu (sobota 23.9.2023). Pokud se nezúčastníte ani náhradního termínu, kurzovné vám nebude vráceno.
Kurz proběhne při účasti minimálně tří účastníků s potvrzenou přihláškou. Pokud k 31.5.2023 nebude tento počet naplněn, budu účastníky s potvrzenou přihláškou informovat o zrušení kurzu a kurzovné převedu na účet, ze kterého bylo uhrazeno .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurz felinoterapie
 

Kurz Felinoterapie 2022 - proběhl 11.6.2022

Děkuji účastnicím za mile strávenou sobotu a věřím, že se budeme jako kolegyně do budoucna vídat i sdílet zkušenosti v oblasti práce s terpeutickou kočkou.

 

 

Videopozvánka na kurzy:  https://www.facebook.com/zdenka.stihlova/videos/532699861139069

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kurz Felinoterapie 2020, přeložený z dubna -  
se uskuteční  v sobotu 18. července 2020  v  Ostravě.
Zájemcům zašlu přihlášku .
Více informací  v Novinkách na hlavní straně webu.
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Terapeutická kočka v rodině  - v souvislosti s opatřeními vyplývajícími z epidemiologické situacev ČR je kurz odložen. Proběhne v nejbližšími možném termínu, po dohodě s účastníky, kteří kurz jiz uhradili.
Délka kurzu:         8 hodin
Termín konání:    4.4.2020 ( sobota), 8:00 - 17:00
Místo konání:      Ostrava ( centrum)
Cena kurzu:        3000 Kč
 
Zájemce o kurz prosím, aby si o přihlášku napsali na e-mailovou adresu  zdenkastihlova@seznam.cz .
 
Absolvent obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz není akreditován MŠMT.
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Seminář pro zájemce o felinoterapii v zařízeních i v rodině
 
            Felinoterapie 2018
Termín a místo konání:            sobota 8. prosince 2018
                                                Střední umělecká škola, Ostrava, Poděbradova 33, Ostrava 702 00
Lektor:                                     Mgr. Zdeňka Štíhlová
Rozsah:                                    8 hodin ( 6 hodin teorie,  2 hodiny praktické práce s kočkou)
Cena za  účastníka:                  3000 Kč, nevratná záloha 1000Kč je splatná  na  bankovní účet do 20. listopadu 2018 
Termín odeslání přihlášky:        20. listopadu 2018 - přihláška  s pokyny k platbě  vám bude zaslána na vyžádání
 
Obsah
Teoretická část kurzu:
 • Podstata a možnosti felinoterapie
 • Kočka v roli terapeuta
 • Specifika felinoterapie a režim práce s kočkou v zařízení
 • Specifika felinoterapie a režim práce s kočkou v domácím prostředí klienta

Praktická část kurzu:

 • Zpracování vlastní dokumentace k terapeutické praxi
 • Individuální práce s kočkou s terapeutickou praxí
 • Praktické postupy při práci s kočkami v různých typech zařízení
 
 Absolvent obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz není akreditován MŠMT.
Praktická část kurzu probíhá ve spolupráci s kočkou s terapeutickou praxí, zapojení vlastní kočky není z hygienických důvodů možné.
 
 ....................................................................................................................................................................................             
 
 
Obecné informace o vzdělávacích akcích

Pro zájemce o práci s kočkou v domácím prostředí nebo v prostředí zařízení mohu připravit a zrealizovat 

individualizovaný kurz felinoterapie

na základě kterého získáte teoretický základ pro práci s terapeutickou kočkou a  základní praktický manuál k této práci.

Doporučený rozsah kurzu:     8 hodin ( z toho 6 hodin teorie, 2 hodiny praxe )
Orientační ena individualizovaného kurzu pro 1 osobu:       5000 Kč /osobu 
Orientační cena skupinového kurzu pro 3 osoby:                 3000 Kč/osobu                                 
Kurz bude proveden na základě Vaší závazné objednávky odeslané 30 dnů předem v dohodnutém (nejčastěji víkendovém) termínu.
Místo konání kurzu:                                            Ostrava 
Absolvent obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz není akreditován MŠMT.
Praktická část kurzu probíhá ve spolupráci s kočkou s terapeutickou praxí, zapojení vlastní kočky není nutné.
 Pokud se kurzu účastníte s vlastní kočkou, je  podmínkou předložení  očkovacího průkazu ( pet passport) s potvrzením platého očkování a ošetření proti vnitřním parazitům.
 
Rámcový obsah kurzu se upravuje se podle požadavků klienta
 

Kurz již proběhl!

 

Felinoterapie 

 - kurz práce s kočkou - terapeutem - zaměřený na práci v  zařízeních

Termín:            sobota 9. července 2016
Místo:              Ostrava
Rozsah:           6 hodin ( 9:00 -12:00, 13:00-16:00)
Lektor:             Mgr. Zdeňka Štíhlová

Teoretická část kurzu:

 • Podstata a možnosti felinoterapie

 • Kočka v roli terapeuta

 • Specifika felinoterapie a režim práce s kočkou v zařízení

 • Hygienické zásady felinoterapie

Praktická část kurzu:

 • Skupinová a individuální práce s kočkami s terapeutickou praxí

 • Tipy pro práci s kočkami v různých typech zařízení

              
 

Již proběhlo:

 

"Restart a upgrade s kočkou"

Sobota 8. března 2014 v Ostravě

Celodenní seminář pro příznivce felinoterapie

Program:

...........................................................................................................................................................................

Již proběhlo::

Workshop Felinoterapie – Ropice 2013

Informace o workshopu – záměry a program

Podmínky přihlášení

Cena workshopu zahrnuje

 • účastnický poplatek
 • ubytování (2 noci - páteční a sobotní) v horské chatě Kozinec

 • stravování od sobotního rána až do konce workshopu

 • přepravu mezi horskou chatou a Ropicí

Počet míst je omezený kapacitou místa konání na nejvýše 15 účastníků. Workshop se uskuteční při minimálně 10 přihlášených účastnících, kteří potvrdí účast a uhradí na celou částku nejpozději do 9.7.2013. Číslo účtu: 19-3602800287/100, VS 1718082013. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení. Stornujete-li přihlášku po 10.7.2013, bude vám na váš účet do 5 pracovních dnů zaslána platba zpět, snížená o storno poplatek 2000 Kč.

Ubytování na horské chatě je ve 3 třílůžkových pokojích s příslušenstvím a dalších třílůžkových pokojích bez příslušenství. Pokoje budeme obsazovat podle data zaslání platby s přihlédnutím k vašim požadavkům.

Vegetariánskou stravu nahlaste prosím předem.

Program*:

Pátek 16.srpna – příjezd a ubytování na Horské chatě Kozinec

Sobota 17.srpna

7:00 – 8:00 – snídaně na Kozinci

8:00 – odvoz účastníků z Kozince do Ropice

8:30 – zahájení workshopu - Z.Štíhlová, L. Hilbertová

9:00 - Z.Štíhlová - Představení Kočičí herny a práce v ní

- Z.Štíhlová, L. Hilbertová - Novinky: naše,vaše,literatura,...

- L. Hilbertová – Má kočka je profesionál, a co já? ( osobnost a kompetence terapeuta)

12:00 – oběd v Ropici, ideálně na zahradě

13:00 – A. Dunová – Dornova metoda pro zvířata (teoretický základ, praktické ukázky, diskuze)

16:00 – káva s kočkami a se psy ve stínu ořešáku

17:00 – Mgr.Z. Štíhlová – Současné chovatelství a felinoterapie

- M. Blahutová- Kočka z útulku a růžové brýle

19:00 - odvoz účastníků na Kozinec, večeře

20:00 - večerní posezení na Kozinci podle našich přání a sil

 

Neděle 18.srpna

7:00 – 8:00 – snídaně na Kozinci

8:00 – odvoz účastníků z Kozince do Ropice

8:30 – MVDr. T. Sobalová – Kočičí neduhy a nemoci (čím naše kočky trpí a co s tím my můžeme dělat)

11:00 - Z. Štíhlová – Kontroverzní polydaktylové ve felinoterapii

- L.Hilbertová - kazuistika

12:00 – oběd v Ropici

13:00 – příspěvky účastníků workshopu ( budou upřesněny po přihlášení)

 • Felinoterapie a děti po rozluce rodičů – příspěvek hosta, kazuistika

 • Štíhlová – Hilbertová - Felinoterapie v rodině jako základ práce s kočkou

16:00 – ukončení workshopu, odvoz účastníků na železniční stanici Český Těšín nebo Třinec

Těšíme se na vás,

Zdeňka Štíhlová a Laďka Hilbertová

 

*Časy jsou orientační, změna časů programu vyhrazena podle počasí, potřeb účastníků a časových možností hostů. Nápoje a občerstvení mezi hlavními jídly zajištěno, přestávky dle požadavků zúčastněných. Ubytování na typické horské chatě a workshop ve vesnickém prostředí mezi kočkami (i psy) vyžaduje pohodlný, neformální oděv i obutí. Počítáme s krásným počasím a s tím, že příspěvky i praktické ukázky proběhnou většinou na zahradě, se zvířaty. Přizpůsobte tomu, prosím, svůj oděv.

Ubytování: https://www.kozinec.cz/

Místo konání workshopu ( Ropice 31): https://www.mapy.cz/#!q=ropice%252031&t=s&x=18.619007&y=49.694401&z=17&l=15&d=addr_10250873_0_1

Dornova metoda pro zvířata: https://www.dornovametoda-zvirata.cz/

 

......................................................................................................................................................................................

Felinoterapie a rodina

6.dubna, 8:00 - 17:00

Ostrava, Mánesova 19

Seminář se uskuteční  při minimálním počtu 5 přihlášených účastníků - viz informace níže.

Program semináře

 Dopolední blok

 1. Představení možností  felinoterapie,  zkušenosti  z praxe.
 2. Výběr kočky, plemene,  povahových,  temperamentových  a individuálních vlastností.
 3. Zdraví  kočky a zdraví člověka. Veterinární minimum.
 4. Interakce kočky a rodiny.  Hendikepovaní a kočky. Kočka – děti – senioři.
 5. Felinoterapie ve školských zařízeních, v domovech pro seniory, ve zdravotnických zařízeních.

Odpolední blok

 1. Praktické ukázky práce s kočkami plemene Maine coon ( Mainská mývalí kočka)
 2. Ragdoll, kočka evropská,… .
 3. Kočičku, nebo kocourka?
 4. Péče o mou kočku. Ukázky rehabilitační Dornovy metody pro zvířata.
 5. Skupinové i individuální konzultace.

Důležité organizační informace

 • Podle  přihlášených účastníků si vyhrazujeme právo  program změnit tak, aby v nejvyšší možné míře reflektoval  potřeby zúčastněných.
 • Organizaci dne přizpůsobíme kondici své i kondici zúčastněných kočičích terapeutů.
 • Prosíme o pohodlné oblečení/převlečení, případně přezůvky. Budeme se hodně povalovat.
 • Dotazy si předem připravte písemně, pokud na ně nezískáte odpověď v průběhu semináře, bude pro ně prostor při závěrečné konzultaci.
 • Občerstvení  v  průběhu dne bude zajištěno.  Na oběd si společně zajdeme, nebo si necháme dovézt pizzu.

 

 

 

Věřím, že budeme mít v letošním roce šťastnou ruku, když zúročíme zkušenosti z předchozích jednodenních i dvoudenních seminářů a systém našich seminářů změníme.

Chceme je obsahem, strukturou i rozložením v čase více přizpůsobit nárokům, které felinoterapie na člověka a kočku klade. Ti, které felinoterapie zajímá, si k nám cestu ( i čas na ni) jistě najdou a posléze nám dají zapravdu, že nic nelze uspěchat.

Jednodenní jarní a dvoudenní letní seminář na sebe navazují. Jejich časový odstup však dává účastníkům dostatek času na rozvoj vlastních aktivit i rozhodnutí, zdali letní seminář ( a workshop) již absolvovat, nebo ještě sbírat vlastní zkušenosti.

Podzim roku 2012 byl velmi hektickým obdobím, každý z nás někam spěchal. Letošní rok by naše kroky již měly směřovat tím směrem, který jsme si sami zvolili a pocit uspokojení z toho, co děláme, napoví, zda je tempo správné :).

Tímto srdečně zveme zájemce o setkání s námi.

Jaro 2013

6.dubna ( sobota) - Ostrava - 8:00 - 17:00 - Felinoterapie a rodina

         Seminář zaměřený na práci s kočkou v rodině.

Vycházíme z předpokladu, že dříve než se zájemce o felinoterapii pustí do práce v zařízeních, nebo nabídne svou pomoc veřejnosti, potřebuje se "sehrát" se svým kočičím partnerem, pocítit, poznat a porozumět tomu, co se při terapiích odehrává.

(Získání znalostí a dovedností spojených s výběrem vhodné kočky, péčí o ni a odpovídající interpretace jejího chování. Psychologie rodiny, role, specifika nukleární a široké rodiny, rodina 21. století. Kočka a :děti, singles,  opuštěné hnízdo, hendikepovaní, nemocní,... . Možnosti i rizika felinoterapie v rodině. Rodič jako terapeut.  Kazuistika. Felinoterapie a pomáhající profese.) 

Organizační informace:

Kromě hodinové přestávky na oběd počítejte s  tématickými bloky v délce 90 minut.

 Cena kurzu je 2000 Kč na osobu. Částku zasílejte na č.ú. 193602800287/0100, v.s. vaše telefonní číslo, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.

Uzávěrka přihlášek včetně platby je 25. března 2013. Seminář se uskuteční při minimálním počtu 5 závazně přihlášených účastníků. Pokud by se seminář nenaplnil, budou přihášení účastníci informování mailem a částka bude obratem převedena zpět na účet, ze kterého byla platba provedena. Případné storno přihlášky je možno provést nejpozději do 25.března 2013, v tomto případě bude kurzovné v plné výši vráceno . Na storno v pozdějším termínu nebude možno brát zřetel - děkujeme za pochopení.

Léto 2013 

červenec 2013 ( termín bude upřesněn do 31.5.) - dvoudenní seminář a workshop - Ropice u Českého Těšína

                  Seminář ( 1. den) a workshop ( 2. den)

Určeno absolventům seminářů Zlato kočičí i a II a dubnového semináře Felinoterapie a rodina.

Nové téma - felinoterapie v zařízeních, služby pro veřejnost. Navážeme na probraná témata a změříme se na  praktické zkušenosti získané během terapeutické praxe. Sejdeme se v prostředí Kočičí herny , zkoušet budeme sami sebe   a kočičí terapii sami na sobě.

Letní seminář a možnost výměn zkušeností byl přislíben milým absolventům Zlata kočičího. Moc se na ně těšíme a jsme přesvědčeny, že sdílení poznatků z praxe  s jarními frekventanty bude, s ohledem na časový odstup seminářů, oboustranně přínosné.

Přihlášky  na jarní seminář zasílejte elektornicky na E-mail: zdenkastihlova@seznam.cz. Stačí, když  do mailu napíšete své jméno a příjmení, kontaktní údaje ( zejména telefonní číslo, které uvádíte jako variabilní symbol při platbě) , informaci, zdali již máte s praktickou felinoterapií nějakou zkušenost a jaká očekávání  ( nad rámec rámcového programu semináře) máte.

 

 

  Zlato kočičí II -série 3 seminářů pro rok 2012

Zájemců o felinoterapii a aktivní práci s kočkou  přibývá. Přibývá těch, kdo by rádi poznali možnosti své kočičky a využívali jejích schopností jako terapeuta pro sebe a svou rodinu.

Reagujeme proto na podněty od Vás, návštěvníků našich stránek, a v roce 2012 přicházíme s ucelenou, na sebe navazující sérií 3 seminářů, které zájemce o felinoterapii uvedou do této problematiky. Děkujeme Vám všem, kteříjste  nás inspirovali svými dotazy a podněty z praxe. Semináře jsme postavili právě na Vašich podnětech.

Semináře jsou sestaveny tak, aby byly přínosem jak pro začínající, tak pokročilé.

Pro každý ze seminářů počítáme s časovým harmonogramem v rozmezí 9.00-12.00 a 13.00-16.00. Obědy budou opět ve vlastní režii účastníků, v restauraci hotelu. 

Druhý a třetí seminář proběhnou o víkendu 6. a 7. října 2012 v hotelu CITY Ostrava www.hotelcity-ostrava.cz. Ubytování za zvýhodněnou cenu je pro účastníky seminářů dohodnuto za cenu 600 Kč za osobu a noc, a to včetně snídaně. 

Ubytování si můžete za tuto cenu rezervovat do 31.8.2012 na adrese: reception@hotelcity-ostrava.cz. Do objednávky uvádějte účel akce - Zlato kočičí. Objednávky ubytování budou po tomto termínu účtovány za běžné ceny dle ceníku hotelu.

Termíny a obsah jednotlivých seminářů

1. seminář: 21.duben 2012 ( sobota), 9.00-16.00  - JIŽ PROBĚHL!!!

1. Já a moje kočka - výběr spolupracující kočky a psychologické aspekty práce s kočkou.

2.Volba klientely pro felinoterapii, práce s klientem.

3. Alergie, alergici a felinoterapie.

2. seminář: 6. říjen 2012 ( sobota), 9.00-16.00
1. Duševní hygiena kočky i terapeuta, zásady práce s kočkou.
2. Přednosti a úskalí felinoterapie v domácím prostředí.
3. Práce s kočkou v zařízeních.

Večer - pro zájemce - návštěva Kočičí herny Mgr. Zdeňky Štíhlové

3. seminář: 7. říjen 2012 ( neděle), 9.00-16.00

1. Energie kočky a lidské zdraví.
2. Možnosti felinoterapie při práci s dětmi.
3. Felinoterapie a práce s dospělými klienety.

Cena pro 1 účastníka:

Na všechny semináře je nutno přihlásit se předem.

1000 Kč za jeden seminář - splatnost ke stanoveným termínům registrace jednotlivých seminářů ( 21.3., 22.8. ).
2000 Kč za všechny tři semináře při úhradě všech 3 seminářů najednou ( úhrada předem, nejpozději 21. března 2012).

Pro účastníky semináře Zlato kočičí I:
1500 Kč za všechny 3 semináře při úhradě všech 3 seminářů předem ( nejpozději 21.3. 2012).

Přihláška:  Zlato kočičí v doc formátu.doc

Semináře jsou navazující, účastníci všech 3 seminářů obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Pořizování audio či video nahrávek není dovoleno. Děkujeme za pochopení.

Aktuálně:

Protože zájemci o semináře jsou z různých koutů ČR ( možná i SR?) a hledají možnost cestovat na seminář s někým ze svého kraje, vycházíme vstříc jejich přání a zde budeme průběžně uveřejňovat kontaktní e-maily a bydliště těch z vás, kdo nás o to požádají. Domlouvejte se, prosím, samostatně. Možná vám spolucestující ze stejného regionu vyřeší dilema, zdali cestovat autem, nebo vlakem, případně vám cesta ve společnosti podobně naladěného spolucestujícího rychleji a veseleji uběhne.

1. liba.p@volny.cz - účast na všech 3 seminářích - je z Poděbrad

.........................................................................................................................................................................

Uplynulé workshopy a vzdělávací akce

 

 Zlato kočičí I - 10.12.2011, Šenov U Ostravy

Děkujeme, bylo to báječné.

My, jako organizátorky, jsme si neuvěřitelně odpočinuly a načerpaly tak velkou dávku inspirace i podpory od Vás, že další akce na sebe nenechá tak dlouho čekat. L. Hilbertová si zodpovědně psala poznámky i Vaše náměty, takže máme nad čím přemýšlet.

Děkujeme za milé e-maily, jsme moc rády, že se Vám akce líbila a pokud jste si zároveň odpočinuli i Vy, je naše přání splněno.

Kocour Dimitrij dle očekávání po návratu domů machroval, Uršula nakonec opustila úkryt pod sedačkou, aby spočinula na klíně sponzora akce :).

Kromě díků sponzorovi je náš dík směřován i Vyšší moci, která načasovala běh věcí tak šťastně, že oba ragdollí kluci prožijí Vánoce v klidu u nové rodiny.

Fotky najdete v Fotogalerii, postupně budeme doplňovat.