Individuální kočičí terapie

Zdvořile žádám naše návštěvníky, aby v případě  své nemoci návštěvu u nás předem odřekli. Pečujte spolu s námi, prosím, o zdraví našich koček.