Felinoterapie v Jaroměři

Felinoterapie v Jaroměři

Felinoterapii se aktivně věnuji od září 2012 v Základní škole speciální v Jaroměři. Spolupracuje se mnou úplně obyčejná kočička. Všemu předchází zdravotní požadavky pro tuto práci. Docházíme 1x týdně do školy. Věnuji se skupinové nebo individuální terapii na přidělené herně. Pokud máme skupinovou terapii, dělím si děti na aktivní nebo pasivní část felinoterapie. Zpočátku jsem se setkala s nadšením i nedůvěrou. Mnoho lidem je toto slovo neznámé, nevěří práci kočky a ani se nechtějí přesvědčit. Nyní se věnuji i individuální práci s dětmi, kdy je kočka přítomna při doučování, zklidnění, napomáhá zlepšit zdravotní, psychický stav dítěte, soustředěnost. V dané škole, se kterou spolupracuji se děti velmi těší každé návštěvě kočky, píšeme přáníčka a sliby do dalších hodin. Děkuji tímto p. Štíhlové, Hillbertové, p. ředitelce Gundzové, vychovatelce Marcele Sýkorové ze ZŠ speciální v Jaroměři i jednotlivým rodinám.

Pavla Hofmanová


Kontakt

Mgr. Zdeňka Štíhlová www.felinoterapie.cz

IČO 73152790

Mánesova 2999/19
Moravská Ostrava
702 00


+420 606 435 155