Zahájení E-learningových kurzů felinoterapie - OU Ostrava - listopad 2010