Ukázka kontaktní hry a polohování ( Nikolas, šikmá plocha)