Budeme v televizi

V úterý 4. října, cca od 6.00,  jsme pozváni do ostravského vysílání Dobrého rána.

Doufám, že se kočky dobře vyspí, já nezaspím, a že nespácháme žádnou mediální ostudu.  Živá zvířata, živé vysílání, všechno se může stát, dyť víme :D.

Marlénka, děkuji za foto i péči paní L.