Opět nápodoba - tentokrát Max napodobuje Cabernet.

Opět nápodoba - tentokrát Max napodobuje Cabernet.